Brannvern

Brannvernskurs

Det kan stå om liv hvis medarbeidere ikke er i stand til å takle brannsituasjoner. Kurset skal gi deltakerne kunnskaper og praktisk øvelse slik at de blir bedre rustet til å ta ansvar ved branntilløp.

Brannvernlederkurs

Kurset gir en innføring i hvilke krav som stilles, hvilke tiltak eier og virksomhet/ bruker må gjøre for å tilfredstille kravene og hvordan dette skal dokumenteres. Målsetningen med kurset er å gi deltakerne kunnskap til å arbeide med og å videreføre brannforebyggende arbeide på sin egen arbeidsplass.

Evakueringsøvelse

Ved realistisk trening øves deltakerne i å mestre problemer og ulike situasjoner og utfordringer som kan oppstå under brannevakuering.

KONTAKT OSS

Hvis du vil bestille sikkerhetsopplæring eller ønsker mer informasjon. Fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt som mulig.

HER FINNER DU OSS

Våre kurslokaler finner du i
Sandstuveien 68, Oslo.