Vekterutdanning med oppstart 12.08.2019 (Kveldstid)

Utdanningen har følgende hovedmoduler:

  • 47 timer e-læring. Denne delen gjennomføres parallelt med undervisningen i klasserom.
  • 65 klokketimer undervisning i klasserom.
  • 45 timer praktisk opplæring som gjennomføres på øvingsobjekter (lukket område).
  • 6 timer eksamen. Del 1: 4 timer elektronisk flervalgprøve. Del 2: 2 timer caseoppgave. Kurseleven må først bestå flervalgprøven og deretter presentere den casebaserte oppgaven muntlig for en sensor.

Utdanningen med eksamen er på totalt 163 timer

Sted:
Toma AS sine kurslokaler,
Sandstuveien 68, 0680 Oslo

Søknadsfrist:
Onsdag 07.08.2019

Kursstart:
Mandag 12.08.2019

Avsluttning:
Onsdag 02.10.2019

Påmelding

[gravityform id="2" title="false" description="false"]