Lærlinger/fagbrev

Vi tenker langsiktig på vårt engasjement som godkjent lærebedrift og ser derfor etter de lærlingene som er best egnet for å arbeide hos oss, også etter at læretiden er over.

Krav til sikkerhetslærling

Ønsker du lærlingplass hos Toma Security AS må du ha gjennomført og bestått Vg1 Service og Samferdsel og Vg2 Salg, Service og Sikkerhet. For å få jobb som vekter er det krav om tilfredsstillende vandel (plettfri når det gjelder; narkotika, vold, trusler, vinning (tyveri og heleri) og sedelighet).

Hvordan bli sikkerhetslærling i Toma Security AS?

Send søknad til kurs@toma.no eller ta kontakt med opplæringskontoret i Oslo. Aktuelle lærlingskandidater kalles inn til intervju og de som velges ut skrives det en 2 årskontrakt med.

Opplæring, verdiskapning og kompetanse

Vi har tett oppfølgning av lærlingene under hele læretiden hvor opplæring og arbeid fordeles over de to årene læretiden varer. Fordelen med dette er at teoriopplæring kan gis i henhold til opplæringsplan og deretter kan lærlingen praktisere denne teorien. Den teoretiske og praktiske treningen og arbeid skjer med et samarbeid mellom opplæringsavdelingen og den operative avdelingen i Oslo. Lærlingene vil delta på ulike kurs gjennom hele perioden, og vil arbeide med oppgaver rettet mot kompetansemålene i Vg3. Etter to år meldes lærlingen opp til fagprøve. Der vurderes lærlingen etter Vg3 målene som utdanningsdirektoratet har beskrevet for sikkerhetsfaget.

Lønn

Lærlingens lønn er i henhold til gjeldende satser. Det betyr at sikkerhetslærlingen det første læreåret får 40% av den til enhver tid gjeldene begynnerlønn for en fagarbeider. Det andre året får sikkerhetslærlingen 60% av den til enhver tid gjeldene begynnerlønn for en fagarbeider. Nattillegg, helgetillegg og andre tillegg godtgjøres med 50% av satsene. Fagbrevkandidatene opparbeider ikke ansiennitet i kontraktsperioden.

KONTAKT OSS

Hvis du vil bestille sikkerhetsopplæring eller ønsker mer informasjon. Fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt som mulig.

HER FINNER DU OSS

Våre kurslokaler finner du i
Sandstuveien 68, Oslo.