HMSopplæring AS - E-læring

Vi leverer kurs du kan ta hjemme og kurs med instruktør for bedrifter

Vekter

Bevoktningstjeneste er kursleverandøren for privatpersoner og de mange vaktselskapene i Norge. Vekterutdannelsen er godkjent av Politidirektoratet og følger de kravene som forskrift til lov om vaktvirksomhet stiller.

Ordensvakt

Ordensvaktskolen/bevoktningstjeneste er kursleverandøren som er godkjent for ordensvaktopplæring i hele landet.

Ran / Svinn / Konflikthåndtering

Disse kursene går ut på å lære ansatte og ledere å takle eventuelle ransituasjoner, forebygge svinn og håndtere konflikter.

Førstehjelp

Kursene gir deltakerne en grunnleggende innføring i livbergende førstehjelp og hjertestarter. Vi har også kurs spesielt for dere som jobber i barnehager.

Brannvern

Våre brannvernkurs gir deltakerne kunnskaper og praktisk øvelse i brannvern og evakuering. Vi har også brannvernlederkurs.
Dette sier noen kunder

Vekter

Bevoktningstjeneste er et godkjent vaktselskap som kun driver med undervisning. Gjennomført og bestått eksamen fra oss vil gi deg en konkurransefordel ved senere søknad om stilling i landets 200 vaktselskaper.

Utdanningen består av e-læring/selvstudium, klasseromsundervisning og praktisk opplæring. Opplæringsløpet med eksamen er på totalt 163 timer.


  • 47 timer e-læring. Denne delen gjennomføres hjemme og må fullføres før kurseleven møter opp for klasseromsundervisning.
  • 65 klokketimer undervisning i klasserom
  • 45 timer praktisk opplæring som gjennomføres på øvingsobjekter (lukket område).
  • 6 timer eksamen som består av en flervalgprøve og en caseoppgave. Kurseleven må først bestå flervalgprøven og deretter presentere den casebaserte oppgaven muntlig for en sensor.

Det er krav om 100% oppmøte og gode norskkunnskaper for å delta og bestå vekterutdannelsen. For å få jobb som vekter er det også krav om tilfredsstillende vandel.

Bevoktningstjeneste forbeholder seg retten til å avlyse utdanningen dersom det er for få deltakere påmeldt.

Ta kontakt

Ordensvakt

Vi holder bedriftsinterne og åpne kurs i hele landet der det er behov og mange nok påmeldte elever. Ordensvaktskolen er en kursleverandør som er godkjent for ordensvaktopplæring i alle landets politidistrikter.

Kurset har som mål å gi nye ordensvakter i hotell, uteliv- og restaurantbransjen faglige og praktiske kunnskaper som de vil ha nytte av i arbeidet. Kommunikasjon, service og kundebehandling er en viktig del av opplæringen.

For å sette ordensvakten i stand til å takle vanskelige situasjoner vil han også lære å mestre konflikter, stress og kriser. Yrkesetikk er dessuten et aktuelt tema på kurset.

Ta kontakt

Ran / Svinn / Konflikthåndtering

Ransforebyggende kurs

Kurset går ut på å øve deltakerne i å takle ranssituasjoner på en best mulig måte. Det gjøres ved at den som har opplevd et ran, blir gjort bevisst på de reaksjonene som han kan vente å få etter et ran og informasjon om ettervern. Det blir også lagt vekt på forebyggende rutiner og personlig atferd, noe som vil ha en preventiv virkning overfor kriminelle som utfører ran.

Svinnforebyggende kurs

Kurset skal bevisstgjøre deltakerne om deres ansvar og holdninger, samt gi innføring i lover, regler og fremgangsmåter for å avdekke svinn. Kurset skal videre vise fordelene ved å bekjempe svinn og  butikktyveri.

Konflikthånderingskurs

Målet med kurset er at deltakerne skal opparbeide trygghet ved at de skal bli i stand til å gjenkjenne konfliktskapere, kunne forebygge konflikter og håndtere dem på en god og profesjonell måte. Konfliktskaperen skal kunne håndteres uavhengig av hva slags kultur han tilhører, og om han er ruset eller ikke.

Ta kontakt

Førstehjelp

Førstehjelpskurs

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i livbergende førstehjelp slik at de skal kunne handle riktigere i akutte situasjoner. Bakgrunnen for kurset er at utfallet av en ulykke eller en sykdom kan være avhengig av kollegenes førstehjelpskunnskaper.

Førstehjelpskurs i barnehage

Dette er et bedriftsinternt kurs som er spesielt tilrettelagt for ansatte i barnehager. Kurset har spesielt fokus på førstehjelp for barn og de sykdommer, skader og ulykker de er mest utsatt for.

Hjertestarter

Hjertestans kan ramme alle og hensikten med kurset er å gi økt kunnskap og ferdigheter i bruk av hjertestarter. Kurset er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd og passer for alle som skal bruke en halvautomatisk hjertestarter.

Ta kontakt

Brannvern

Brannvernkurs

Det kan stå om liv hvis medarbeidere ikke er i stand til å takle brannsituasjoner. Kurset skal gi deltakerne kunnskaper og praktisk øvelse slik at de blir bedre rustet til å ta ansvar ved branntilløp.

Brannvernlederkurs

Kurset gir en innføring i hvilke krav som stilles, hvilke tiltak eier og virksomhet/bruker må gjøre for å tilfredsstille kravene og hvordan dette skal dokumenteres. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne kunnskap til å arbeide med og å videreføre det brannforebyggende arbeidet på sin egen arbeidsplass.

Evakueringsøvelse

Ved realistisk trening øves deltakerne i å mestre problemer og ulike situasjoner og utfordringer som kan oppstå under brannevakuering.

 

Ta kontakt

Utvikle kurs?

HMSopplæring AS kan tilby utvikling av E-læringkurs og kurs med instruktør. I samarbeid med deg utarbeider vi i felleskap kurs som er tilpasset din bedrifts behov, slik at innholdet blir akkurat slik dere ønsker, og slik at deltakerne får et eierskap til produktet. Egne E-læringskurs, eller kurs med instruktør, kan for eksempel hjelpe til med:

  • opplæring av nyansatte
  • kunnskap om bedriftens produkter og tjenester
  • etiske retningslinjer og bedriftens visjoner og målsetninger
  • interne prosedyrer, instrukser og tjenester
  • kunnskapstest

 

Våre eksisterende kurs kan også tilpasses Deres firma med egen logo, bilder fra Deres arbeidssted og innhold tilpasset bedriftens behov.

Kontakt

Ta kontakt eller bestill kurs!

Navn/Firmanavn*

E-post*

Telefon*

Melding

Telefon: 951 72 070
E-post: kurs@sikkerhetsopplaring.no

Org.nr.: 997 971 639
Bank: DnB
Kontonr: 1503 26 25832

Besøksadresse:
Kanalgata 3
3263 Larvik
Postadresse:
Stallbakken 9
3264 Larvik

Tom Rødbøl
Gründer/daglig leder
951 72 070
tom@sikkerhetsopplaring.no

Per Olav Hauge
Senior instruktør
413 27 007

Øystein Anker Dreng
Instruktør
988 18 300

Firmaet Sikkerhetsopplæring AS har hovedfokus på kursvirksomhet og vi leverer et bredt utvalg av sikkerhetskurs til private, næringslivet og det offentlige.

Sikkerhetskunnskap er en lønnsom investering, som gjør medarbeidernes hverdag tryggere. Trygghetsfølelsen blant de ansatte gir verdiskapning i bedriften. Kunnskap gir dessuten styrke ved at de ansattes selvfølelse øker, og det bidrar positivt til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Opplæringen fra oss forebygger, reduserer og hindrer uønskede situasjoner i bedriften og kvalifiserer medarbeidere til å håndtere ulike situasjoner som truer sikkerheten.

Kursene kan tilpasses etter bedriftens behov, slik at innholdet blir akkurat slik kunden ønsker, og slik at deltakerne får et eierskap til produktet.

Firmaet Sikkerhetsopplæring AS eies av Tom Rødbøl. Han har tidligere startet og drevet vaktselskaper og har arbeidet som vekter og ordensvakt i mange år. Han har også bakgrunn fra Forsvaret og har mer enn 30 års erfaring som instruktør innenfor sikkerhetsbransjen.