Ordensvakt

Ordensvaktkurs

Hensikt:

Kurset er for medarbeidere i utelivsbransjen og festivaler hvor bedriften har tillatelse til å utøve erversmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold. Ordensvaktkurset er en utdannelse som gir deltakerne den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som trengs for å utføre oppgaver knyttet til det å opprettholde sikkerhet for seg selv og gjester. Det blir lagt vekt på viktige elementer som nevnt nedenfor.

Varighet:

25 timer
Krav til tilsvarende 100% oppmøte.

Kursinnhold:

  • Godkjenning som ordensvakt
  • Politiets timer
  • Jus for ordensvakter
  • Yrkesetikk
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Konflikthåndtering/Informasjon om rusmidler
  • Ordensvaktens oppgaver/Service
  • Brannvern
  • Førstehjelp
  • Skriftlig prøve

Kontakt / uforpliktende tilbud

Du kan fylle inn dette skjemaet så gir vi deg et uforpliketende tilbud. Våre kurs er tilpasset ulike målgrupper og bestilles og gjennomføres lokalt hos kunden eller i leide lokaler. Kursene formidler nødvendig kunnskap som er tilpasset målgruppe, kundens behov og arbeidsplass.

Kontaktperson:(Påkrevd)
Ca. ønsket start dato:
Jeg ønsker pris på følgende kurs: