Ordensvakt

Ordensvaktkurs

Hensikt:

Kurset er for medarbeidere i utelivsbransjen og festivaler hvor bedriften har tillatelse til å utøve erversmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold. Ordensvaktkurset er en utdannelse som gir deltakerne den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som trengs for å utføre oppgaver knyttet til det å opprettholde sikkerhet for seg selv og gjester. Det blir lagt vekt på viktige elementer som nevnt under kursinnhold.

Varighet:

40 timer
Krav til tilsvarende 100% oppmøte.

Kursinnhold:

  • Kommunikasjon og konflikthåndtering
  • Yrkesetikk
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Beredskapsplaner og risikovurdering
  • Kulturforståelse og mangfold
  • Juss
  • Alkohol og rusmidler, herunder tegn og symptomer
  • Brannvern
  • Førstehjelp
  • Praksis undervisning

Kontakt / uforpliktende tilbud

Du kan fylle inn dette skjemaet så gir vi deg et uforpliketende tilbud. Våre kurs er tilpasset ulike målgrupper og bestilles og gjennomføres lokalt hos kunden eller i leide lokaler. Kursene formidler nødvendig kunnskap som er tilpasset målgruppe, kundens behov og arbeidsplass.

Ca. ønsket start dato:
Jeg ønsker pris på følgende kurs: