• Din investering for fremtiden

    Sikkerhetsopplæring AS leverer sikkerhetskurs over hele landet. Vårt mål er å bidra til at ansatte blir bedre rustet til å ivareta egen og andres sikkerhet på arbeidsplassen.

Kunnskap og holdninger

Dersom kunnskapene økes og holdningene endres positivt, vil sjanse øke for at de ansatte vil utføre de riktige handlingene når situasjonen krever det. Opplæringen tar sikte på å gi deltakerne kompetanse slik at uønskede situasjoner på arbeidsplassen forebygges. Dette øker selvfølelsen blant de ansatte og skaper en tryggere arbeidsplass.

vekterkurs

Vekterutdanning

Velkommen til vekterutdanning hos Sikkerhetsopplæring AS! Gjennomført og bestått eksamen fra oss og vår samarbeidspartner Bevoktningstjeneste vil gi deg en konkurransefordel ved senere søknad om vekterstilling i et av landets ca. 180 vaktselskaper.

Håndtering av ubehagelig, uønsket og aggressiv oppførsel

Grunnkurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap, kompetanse og mestring i skånsom skadeavverging i nødsituasjoner, samt innføring i forebygging og håndtering av ubehagelig, aggressiv og voldelig oppførsel.

Pågående Livstruende Vold (PLIVO)

Kurset skal gjøre deltakere i stand til å handle og utføre grunnleggende tiltak i en krisesituasjon som pågående livstruende vold (PLIVO) hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende trussel med skyte-, spreng-, stikk-, hugg- eller slagvåpen mot flere uskyldige personer.

Sikkerhetskurs (førstehjelp og brannvern)

Brannvern skal gi deltakerne kunnskap og praktisk øvelse til selv å bli bedre rustet til å ta ansvar ved branntilløp. Dette fordi det kan stå om liv hvis medarbeidere ikke er i stand til å takle oppdukkende situasjoner innenfor dette fagområdet.

Ordensvakt

Ordensvaktkurs

Kurset er for medarbeidere i utelivsbransjen og festivaler hvor bedriften har tillatelse til å utøve erversmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold. Ordensvaktkurset er en utdannelse som gir deltakerne den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som trengs for å utføre oppgaver knyttet til det å opprettholde sikkerhet for seg selv og gjester. Det blir lagt vekt på viktige elementer som nevnt nedenfor.

Referanser

Nyheter

Nothing to display.