Førstehjelp

Førstehjelpskurs

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i livbergende førstehjelp slik at de skal kunne handle riktigere i akutte situasjoner. Bakgrunnen for kurset er at utfallet av en ulykke eller en sykdom kan være avhengig av kollegaenes førstehjelpskunnskaper.

Førstehjelpskurs i barnehager

Dette er et bedriftsinternt kurs som er spesielt tilrettelagt for ansatte i barnehager. Kurset har spesielt fokus på førstehjelp for barn og de sykdommer, skader og ulykker de er mest utsatt for.

Hjertestarter

Hjertestans kan ramme alle og hensikten med kurset er å gi økt kunnskap og ferdigheter i bruk av hjertestarter. Kurset er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd og passer for alle som skal bruke en halvautomatisk hjertestarter.

Kursinnhold:

Varierer på kurs og innholdet blir presentert i tilbudet.


Varighet:

Varierer på kurset, fra 2 – 5 timer

Kontakt / uforpliktende tilbud

Du kan fylle inn dette skjemaet så gir vi deg et uforpliketende tilbud. Våre kurs er tilpasset ulike målgrupper og bestilles og gjennomføres lokalt hos kunden eller i leide lokaler. Kursene formidler nødvendig kunnskap som er tilpasset målgruppe, kundens behov og arbeidsplass.

Ca. ønsket start dato:
Jeg ønsker pris på følgende kurs: