Kursdatoer og påmelding

Oslo 12.08.2019 (DAGTID)
påmelding og timeplan

Oslo 12.08.2019 (KVELDSTID)
påmelding og timeplan

Vekterutdanning

Har du gode samarbeidsevner, initiativ, driv og kontroll? Er du pålitelig, handlekraftig, engasjert og sosial? Da er du velkommen til et hyggelig yrke!

Toma Security AS er et av de største vaktselskapene i Norge og vår opplæringsavdeling samarbeider med Bevoktningstjeneste om å tilby nasjonal grunnutdanning for vektere.

Utdanningen går over 8 uker på kveldstid/helg eller over 4 intensive uker på dagtid og består av e-læring/selvstudium, klasseromsundervisning og praktisk opplæring.

Utdanningen har følgende hovedmoduler:

  • 47 timer e-læring. Denne delen gjennomføres parallelt med undervisningen i klasserom.
  • 65 klokketimer undervisning i klasserom.
  • 45 timer praktisk opplæring som gjennomføres på øvingsobjekter (lukket område).
  • 6 timer eksamen. Del 1: 4 timer elektronisk flervalgprøve. Del 2: 2 timer caseoppgave. Kurseleven må først bestå flervalgprøven og deretter presentere den casebaserte oppgaven muntlig for en sensor.

Utdanningen med eksamen er på totalt 163 timer

Pris: 24 950,- (evnt. 22 950.- se betaling nedenfor)

På utdanningen er følgende inkludert i prisen: Grunnbok for vektere, boken «juss for vektere», ringperm med fagskilleark, skrivepapir, kulepenn, nøkkelvedheng med munn til munn maske, navnkort, kursbevis, eksamenskostnader og bevertning (hver kurskveld serveres det kaffe, te, vann og frukt. Ved kurs på dagtid og i helg serveres det lunsj).

Betaling: Betaler du hele utdanningsavgiften i en betaling får du kr 2000,- rabatt på den totale avgiften på kr 24 950,-. Velger du delbetaling for vekterutdanningen vil du få to fakturaer pålydende kr 12 475,-. Første innbetaling skal betales før oppstart av utdanningen og eventuelt resterende beløp skal være betalt innen avsluttende eksamensdag.

Vilkår: Påmeldingen er bindende. Kostnadsfri avmelding inntil 7 dager før kursstart. Avmelding etter dette betales 50% av kursprisen. Ved fravær skal legeerklæring vises. Tapt undervisningstid må tas igjen før eksamen kan gjennomføres. Ny eksamen koster kr 600,-. Ved stryk andre gang på eksamen har Politidirektoratet bestemt at hele kurset må tas. For de som ønsker å ta vekterutdanningen på nytt tilbyr vi den til halvpris.

Krav til kursdeltakeren:

  • Må være fylt 18 år
  • Det er et krav at deltakere behersker norsk skriftlig og muntlig.
  • 100% lovpålagt oppmøtekrav
  • For å få jobb som vekter er det krav om tilfredsstillende vandel (plettfri når det gjelder; narkotika, vold, trusler, vinning (tyveri og heleri) og sedelighet).

Utdanningen forutsetter et minimum antall deltakere. Vi forbeholder oss retten til å avlyse dersom det er for få deltakere påmeldt.

Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere må levere uttømmende politiattest fra sitt hjemland.  Denne må være oversatt til norsk eller engelsk (svensk og dansk politiattest godtas på originalspråk). Er du statsborger i et land utenfor EØS-området, må du i tillegg ha oppholds- og arbeidstillatelse

Vekterutdanningen og ansettelse

Vi gjør oppmerksom på at vekterutdanningen ikke automatisk gir ansettelse i Toma Security AS. Gjennomført og bestått eksamen fra oss vil gi deg en konkurransefordel ved søknad om vekterstilling hos oss eller i et av landets ca 180 vaktselskaper.

NAV

Du må ta opp med ditt lokale NAV kontor om de dekker denne vekterutdanningen. Dersom NAV dekker opplæringsavgiften må bekreftelse på dette sendes Toma Security AS i god tid før utdanningen starter.