Håndtering av ubehagelig, uønsket og aggressiv oppførsel

Grunnkurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap, kompetanse og mestring i skånsom skadeavverging i nødsituasjoner, samt innføring i forebygging og håndtering av ubehagelig, aggressiv og voldelig oppførsel.

Pågående Livstruende Vold (PLIVO)

Kurset skal gjøre deltakere i stand til å handle og utføre grunnleggende tiltak i en krisesituasjon som pågående livstruende vold (PLIVO) hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende trussel med skyte-, spreng-, stikk-, hugg- eller slagvåpen mot flere uskyldige personer.

Sikkerhetskurs (førstehjelp og brannvern)

Brannvern skal gi deltakerne kunnskap og praktisk øvelse til selv å bli bedre rustet til å ta ansvar ved branntilløp. Dette fordi det kan stå om liv hvis medarbeidere ikke er i stand til å takle oppdukkende situasjoner innenfor dette fagområdet.

Ordensvakt

Ordensvaktkurs

Kurset er for medarbeidere i utelivsbransjen og festivaler hvor bedriften har tillatelse til å utøve erversmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold. Ordensvaktkurset er en utdannelse som gir deltakerne den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som trengs for å utføre oppgaver knyttet til det å opprettholde sikkerhet for seg selv og gjester. Det blir lagt vekt på viktige elementer som nevnt nedenfor.