vekterkurs

Vekterutdanning

Velkommen til vekterutdanning hos Sikkerhetsopplæring AS! Gjennomført og bestått eksamen fra oss vil gi deg en konkurransefordel ved senere søknad om vekterstilling i et av landets ca. 180 vaktselskaper.

Ordensvakt

Ordensvaktkurs

Kurset er for medarbeidere i utelivsbransjen og festivaler hvor bedriften har tillatelse til å utøve erversmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold. Ordensvaktkurset er en utdannelse som gir deltakerne den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som trengs for å utføre oppgaver knyttet til det å opprettholde sikkerhet for seg selv og gjester. Det blir lagt vekt på viktige elementer som nevnt nedenfor.

Håndtering av ubehagelig, uønsket og aggressiv oppførsel

Grunnkurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap, kompetanse og mestring i skånsom skadeavverging i nødsituasjoner, samt innføring i forebygging og håndtering av ubehagelig, aggressiv og voldelig oppførsel.

Pågående Livstruende Vold (PLIVO)

Kurset skal gjøre deltakere i stand til å handle og utføre grunnleggende tiltak i en krisesituasjon som pågående livstruende vold (PLIVO) hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende trussel med skyte-, spreng-, stikk-, hugg- eller slagvåpen mot flere uskyldige personer.

Brannvern

Brannvern skal gi deltakerne kunnskap og praktisk øvelse til selv å bli bedre rustet til å ta ansvar ved branntilløp. Dette fordi det kan stå om liv hvis medarbeidere ikke er i stand til å takle oppdukkende situasjoner innenfor dette fagområdet.

Ran / Svinn / Konflikthåndtering

Kursene konflikthåndtering, forebyggende ran- og forebyggende svinn tar for seg uønskede
hendelser som kan oppstå og skal gi deltakerne kunnskap for å bedre evnen til å handle
riktig når den hendelsen oppstår.

Førstehjelp

Kursene hjertestarter, førstehjelp og førstehjelp i barnehager er ment å gi grunnleggende innføring i livbergende førstehjelp for å bedre evnen til å handle riktig i akutte situasjoner. Utfallet av en ulykke på arbeidsplassen er ofte avhengig av kollegenes førstehjelpkunnskaper.

Utarbeide kurskonsept

Kontakt oss gjerne om å utarbeide kurskonsept for din bedrift. Opplæringen kan tilpasses etter bedriftens behov, slik at innholdet blir akkurat som kunden ønsker, og at ledelsen og deltakere får et eierskap til produktet.