Om oss

Sikkerhetsopplæring AS sin logo viser en rød puslebrikke som symboliserer den kunnskapen som mangler hos ledere og medarbeidere. Vi ønsker å gi kunnskap, ferdigheter og refleksjon til våre kunder for å kunne ivareta deres og andres sikkerhet. Kunnskap ved sikkerhetsopplæring AS er din beste investering for fremtiden.

Vår gjennomføring av kurs

Våre kurs er tilpasset ulike målgrupper og bestilles og gjennomføres lokalt hos kunden eller i leide lokaler. Kursene formidler nødvendig kunnskap som er tilpasset målgruppe, kundens behov og arbeidsplass. Vi skreddersyr kurs slik at ditt firma kan få gjennomført nødvendig opplæring i forbindelse med Helse, Miljø, Sikkerhet, arbeidsmiljøloven, internkontroll og dokumentasjon.
Alle deltakere får kursbevis og følgende kursmateriell: Navnkort, kursmappe, kulepenn og markeringspenn.

Etter avsluttet kurs får kunden tilsendt oppmøteprotokoll for arkivering og bekreftelse på gjennomført kurs i glass og ramme for oppslag på vegg.

Målgrupper

Lege, tannlege, taxi, NAV, barnevern, skole, rusomsorg, psykiatri, bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, ambulanse, fosterhjem, beredskapshjem, foresatte, ambulerende tjenester, akuttmottak, hjemmebaserte tjenester, kriminalomsorg, trafikkbetjenter, vektere, ordensvakter, skranke- og resepsjon, hotell- og restaurant, detaljhandel, transport og reiseliv.

Hvorfor opplæring?

De ansattes kunnskaper og holdninger er de viktigste virkemidlene i sikkerhetsarbeidet i alle organisasjoner. Dersom kunnskapene økes og holdningene endres positivt, vil sjansene øke for at de ansatte vil utføre de riktige handlingene når situasjonen krever det. Opplæringen tar sikte på å gi deltagerne kompetanse slik at uønskede situasjoner på arbeidsplassen forebygges, reduseres eller hindres. I neste omgang bidrar dette positivt til det psykososiale miljøet, øker selvfølelsen blant de ansatte og skaper en tryggere arbeidsplass. En tryggere arbeidsplass er også en bedre arbeidsplass for både ansatte, klienter og kunder.

Tom Rødbøl

Daglig leder

Mitt navn er Tom Rødbøl. Jeg har bakgrunn fra forsvaret, og er i tillegg utdannet ved Gestaltakademiet i Kristiansand. Min undervisningserfaring er 34 år som instruktør/kursholder i sikkerhetsopplæring for militærpolitisoldater, befal, sivile og ansatte i næringslivet og det offentlige.

Tom Rødbøl (Daglig Leder)

Tlf: +47 95 17 20 70
E-post: tom@sikkerhetsopplaring.no