Pågående Livstruende Vold (PLIVO)

Hensikt:

Kurset skal gjøre deltakere i stand til å handle og utføre grunnleggende tiltak i en krisesituasjon som pågående livstruende vold (PLIVO) hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende trussel med skyte-, spreng-, stikk-, hugg- eller slagvåpen mot flere uskyldige personer.

Varighet:

1 dag, 4 timer /kveld, 4 timer

Kursinnhold:

Kurset vil være spisset inn mot hver enkelt kunde sine bygning, lokaler og rutiner.

Kurset inneholder praktiske øvelser, gruppeoppgaver og teoretisk presentasjon som tar for seg følgende emner:

  • Løp – Skjul – Handle
  • Nødetatenes oppgaver
  • Tiltakskort PLIVO
  • Signalement
  • Praktisk PLIVO øvelse
  • Hjerte – lungeredning
  • Skadebehandling/blødninger
  • Krisereaksjoner
  • Praktisk førstehjelpsøvelse

Kontakt / uforpliktende tilbud

Du kan fylle inn dette skjemaet så gir vi deg et uforpliketende tilbud. Våre kurs er tilpasset ulike målgrupper og bestilles og gjennomføres lokalt hos kunden eller i leide lokaler. Kursene formidler nødvendig kunnskap som er tilpasset målgruppe, kundens behov og arbeidsplass.

Ca. ønsket start dato:
Jeg ønsker pris på følgende kurs: