Ran / Svinn / Konflikthåndtering

Ransforebyggende kurs

Kurset går ut på å øve deltakerne i å takle ranssituasjoner på en best mulig måte. Det gjøres ved at den som har opplevd et ran, blir gjort bevisst på de reaksjonene som han kan vente å få etter et ran og informasjon om ettervern. Det blir også lagt vekt på forebyggende rutiner og personlig adferd, noe som vil ha en preventiv virkning overfor kriminelle som utfører ran.

Svinnforebyggende kurs

Kurset skal bevisstgjøre deltakerne om deres ansvar og holdninger, samt gi innføring i lover, regler og fremgangsmåter for å avdekke svinn. Kurset skal videre vise fordelene ved å bekjempe svinn og butikktyveri.

Konflikthåndteringskurs

Målet med kurset er at deltakerne skal opparbeide trygghet ved at de skal bli i stand til å gjenkjenne konfliktskapere, kunne forebygge konflikter og håndtere dem på en god og profesjonell måte. Konfliktskaperen skal kunne håndteres uavhengig av hva slags kultur han tilhører, og om han er ruset eller ikke.

Kursinnhold:

Varierer på kurs og innholdet blir presentert i tilbudet.


Varighet:

Varierer på kurset, fra 2 – 6 timer

Kontakt / uforpliktende tilbud

Du kan fylle inn dette skjemaet så gir vi deg et uforpliketende tilbud. Våre kurs er tilpasset ulike målgrupper og bestilles og gjennomføres lokalt hos kunden eller i leide lokaler. Kursene formidler nødvendig kunnskap som er tilpasset målgruppe, kundens behov og arbeidsplass.

Ca. ønsket start dato:
Jeg ønsker pris på følgende kurs: