spesial

Utarbeide kurskonsept

Hensikt:

Sikkerhetskunnskap er en lønnsom investering, som gjør medarbeidernes hverdag tryggere. Trygghetsfølelse blant ansatte gir verdiskapning i bedriften. Kunnskap gir dessuten styrke ved at de ansattes selvfølelse øker, og det bidrar positivt til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Opplæringen fra oss forebygger, reduserer og hindrer uønskede situasjoner som truer sikkerheten.

Kursinnhold:

Eksempel på ønsket kurskonsept for en kunde med ansatte resepjonister – 8 timer undervisning

  • Spionasje, sabotasje og terror
  • Brannvern
  • Førstehjelp
  • Kommunikasjon og service
  • Konflikthåndtering

Varighet:

Etter kundens ønske og behov.