Pågående Livstruende Vold (PLIVO)

Published by on 14. februar 2023

Kurset skal gjøre deltakere i stand til å handle og utføre grunnleggende tiltak i en krisesituasjon som pågående livstruende vold (PLIVO) hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende trussel med skyte-, spreng-, stikk-, hugg- eller slagvåpen mot flere uskyldige personer.