Ran / Svinn / Konflikthåndtering

Published by on 22. januar 2024

Kursene konflikthåndtering, forebyggende ran- og forebyggende svinn tar for seg uønskede
hendelser som kan oppstå og skal gi deltakerne kunnskap for å bedre evnen til å handle
riktig når den hendelsen oppstår.