Ordensvakt

Vi holder bedriftsinterne og åpne kurs i hele landet der det er behov og mange nok påmeldte elever. Ordensvaktskolen er en kursleverandør som er godkjent for ordensvaktopplæring i alle landets politidistrikt.

Kurset har som mål å gi nye ordensvakter i hotell, uteliv- ogrestaurantbransjen faglige og praktiske kunnskaper som de vil ha nytte av i arbeidet. Kommunikasjon, service og kundebehandling er en viktig del av opplæringen.

For å sette ordensvakten i stand til å takle vanskelige situasjoner vil han også lære å mestre konflikter, stress og kriser. Yrkesetikk er dessuten et aktuelt tema på kurset.

KONTAKT OSS

Hvis du vil bestille sikkerhetsopplæring eller ønsker mer informasjon. Fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt som mulig.

HER FINNER DU OSS

Våre kurslokaler finner du i
Sandstuveien 68, Oslo.